Hoeve Buitenlust

zorgboerderij en praktijk voor psychiatrie

Bereikbaarheid en professionele gegevens

 

 

Bereikbaarheid:

De praktijk Hoeve Buitenlust werkt op afspraak. U kunt uw vraag stellen via email of door het inspreken van de voicemail.  Dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier wat u vindt onder het kopje contact.

Professionele gegevens:

Arianne van't Hoog is sinds januari 2011 werkzaam als psychiater. Zij is als medisch specialist geregistreerd in het BIG-register onder nummer: 09062244001

Daarnaast is zij aangesloten bij de federatie voor medisch specialisten en de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. De meeste gegevens uit het kwaliteitsstatuur kunt u op deze website terugvinden. Het volledige kwaliteitsstatuut ligt tevens ter inzage in de praktijk.

Vergoedingen:

De praktijk van Hoeve Buitenlust biedt uitsluitend behandelingen binnen het zorgprestatiemodel en heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Uw behandeling zal dan ook in de meeste gevallen worden vergoed. U dient hiervoor echter wel in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief van de huisarts uitgeschreven voor start van uw behandeling binnen de praktijk. Op deze verwijsbrief dient de AGB-code van de huisarts vermeld te zijn en de verwijzing moet zijn voor specialistische GGZ (SGGZ). De zorgverzekeraar zal wel uw eigen risico incasseren.

Onverzekerde zorg: Behandelingen voor psychische klachten zonder de aanwezigheid van een psychiatrische diagnose, zoals werkproblemen of relatieproblemen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor behandeling van deze klachten komen voor uw eigen rekening. Hiervoor geldt een uurtarief van 135 euro. Ook zorg zonder verwijzing naar de SGGZ is onverzekerde zorg en komen voor uw eigen rekening.

Klachten:

Wanneer u een klacht heeft over uw behandeling verzoeken wij u dit laagdrempelig met Arianne van't Hoog te bespreken. Over het algemeen komen we gezamenlijk tot een oplossing. Mocht dit niet lukken dan brengen we u graag in contact met een collega om uw klacht onafhankelijk te kunnen bespreken en tot een goede oplossing te komen. Via de beroepsvereniging is hiervoor een speciale klachtenfunctionaris beschikbaar met wie wij u in dat geval in contact kunnen brengen.  Wordt uw klacht ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris onvoldoende opgelost dan is de praktijk hiervoor aangesloten bij de geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

Wachttijden:

U kunt telefonisch of via de website contact met de praktijk opnemen om te informeren op welke termijn u voor een intake terecht kunt. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van uw behandeling. De gemiddelde wachttijd voor het plannen van een intake is ongeveer zes weken.

 

psychiatrie (5).jpg

Copyright © 2023 Hoeve Buitenlust